เพื่อนมาใหม่

เพศอีเมลเฟสบุ๊คข้อความทักทายจังหวัดอายุ
23 พฤศจิกายน 2558 ชาย man@gmail.com สาวไหนนอนไม่หลับคุยกัน ศูนย์ เก้า 7 2 ๖ 4 หนึ่ง สาม ๘ ๙ รออยุ่นะ นครนายก 26
20 พฤศจิกายน 2558 ชาย darlig@gmail.com สาวไหน***นอนไม่หลับคุยกัน ๐ ๙ ๗ สอง 6 สี่ ๑ 3 8 เก้า รออยุ่นะ นครนายก 26
8 พฤศจิกายน 2558 ชาย joom@gmail.com ***มากๆสาวไหน***โทรเลย ๐ เก้า ๕ 1 สอง 3 สอง 4 ๖ 1 นครนายก 29